Marianne Witte

Atelier de Grebbe

Atelier de Grebbe, de naam van het atelier en een stukje geschiedenis.

De Grebbe is een watergang en stadsriool onder de Nederlandse stad Bergen op Zoom. De Grebbe dateert uit de dertiende eeuw en liep aanvankelijk bovengronds. Gegraven als afwateringskanaal en later ook gebruikt als turfvaart. In de loop der eeuwen werd de Grebbe geleidelijk overkluisd door bruggen, straten en pleinen.

Het riool is vier meter breed en 780 meter lang. Het is hiermee het grootste monument van de stad. Het loopt vanaf het Ravelijn via de Geweldigerstraat, Markiezenhof en Moeregrebstraat naar de gedempte haven.  

De hedendaagse Grebbe heeft nog drie functies. Ten eerste is het onderdeel van het rioleringsstelsel van Bergen op Zoom. Ten tweede dient het als bergbezinkbassin om zware regenval te kunnen verwerken. Ten derde kan de brandweer bluswater uit de Grebbe gebruiken, middels een verticale brandleiding die in de twintigste eeuw is aangelegd.

De Grebbe is sinds het begin van de 21e eeuw een rijksmonument. Er zijn momenteel ook rondleidingen door het riool te boeken.

Mijn eerste atelier, was gelegen in de Moeregrebstraat boven op de Grebbe. Op zoek naar een originele naam voor het atelier leek “de Grebbe”, vroeger de watergang en thans het riool, wel heel geschikt.

Het atelier is verhuisd maar de naam is meegenomen, eerst naar het stadje Tholen en nu naar Sint Philipsland.